Informació sobre Construcció i Habitatge a Benimeli

Construcció i Habitatge

Construcció i habitatge: La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector en el municipi de Benimeli.

Evolució trimestral

Evolució anual del nombre total d'immobles

Evolució anual del nombre d'immobles residencials

Evolució anual del nombre d'immobles no residencials

Evolució anual del valor cadastral mig total dels immobles

Evolució anual del valor cadastral mitjà dels immobles residencials

Evolució anual del valor cadastral mitjà dels immobles no residencials

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià