Informació sobre Construcció i Habitatge a Alcanalí

Construcció i Habitatge

Construcció i habitatge:  La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector en el municipi d'Alcanalí.

 

Evolució trimestral

caValencià