Informació sobre Agricultura i Pesca a Teulada

Agricultura

Agricultura: L'agricultura és una activitat molt arrelada en la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com en el mercat de treball. Per això, és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu presents en el territori, ús de les terres en referència a l'agricultura, …

 

Últim cens

Últim cens

Marina Alta – Evolució anual

Teulada – Evolució anual

Últim cens

Pesca

Pesca: A més de l'agricultura, la pesca també és una activitat amb un gran pes tant a nivell cultural com social, ambiental i econòmic a la comarca. Per això, s'ofereix informació exhaustiva sobre infraestructures pesqueres o espècies i volum de captures en la zona, …

 

Volum captures – Evolució anual

Valor captures – Evolució anual

Embarcacions – Evolució anual

Tripulants – Evolució anual

Potència Propulsora – Evolució anual

Tonatge Embarcacions – Evolució anual

caValencià