Informació sobre Agricultura a Alcanalí

Agricultura

Agricultura: L'agricultura és una activitat molt arrelada a la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com en el mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura.

 

Últim Cens

Últim Cens

Marina Alta – Evolució anual

Alcanalí – Evolució anual

Últim cens

caValencià