L'atur registrat continua creixent al juny: 148 aturats més fins als 13.491

L'atur puja en 148 persones en el començament del període estival

El nombre d' persones afiliades a la Seguretat Social a la Marina Alta en el segon trimestre de l'any va ser de 53.261[1], esto quiere decir que el sistema registró 764 trabajadores en alta más que a fin de pasado mes de mayo (incremento del 1,46%).

L'Observatori Marina Alta, entitat CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al mercat de treball. Pot consultar l'informe complet i uns altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

El verano siempre ha ido ligado a altas tasas de ocupación o por lo menos así ha sido tradicionalmente hasta que la crisis del coronavirus ha trastocado toda nuestra realidad. Pese al estado de pleno regreso a la actividad y con la esperanza que provoca en el empleo estos meses veraniegos, el paro en la comarca ha vuelto a aumentar en 148 personas en junio con respecto al mes anterior (un 1,11% en términos porcentuales). La Seguridad Social ha ganado afiliados, un buen dato, aunque menos que en años anteriores (hay que retomar a junio del año 2016 para conocer un registro de afiliados en un segundo trimestre menor -1.771 menos-).

Juny ha acabat amb 1.364 afiliats més que el trimestre anterior (un 2,63% més) i 4.723 afiliats menys que el juny de 2019 (8,15% menys). El percentatge d'afiliats és semblant al del mes de maig (un 1,46% més), un indicador temporal de l'estabilització de la situació laboral. En aquest augment de l'ocupació respecte al passat mes, vam destacar la poca disminució d'afiliats en Règim General del Sistema Especial per a Empleats de la Llar (-0,49% enfront de maig) quan aquest règim d'afiliats tendia a disminuir entre el 5% i 7% -la situació excepcional requereix de més treballadors que presten serveis per a la llar familiar-. També és notori l'augment de l'ocupació en el sistema de Règim Agrari (increment del 4,63% respecte a maig) quan la dinàmica en aquest Sistema Especial d'afiliació ha sigut d'una disminució del nombre d'afiliats en la mensualitat juny-maig. El Règim General i el Règim Especial de Treballadors Autònoms ha augmentat respecte al mes passat, encara que com s'ha esmentat, aquest augment és el menor que s'ha produït en els últims anys. El sector més afectat són els afiliats en el Règim de la Mar perquè disminueixen en un 2,60% respecte al mes anterior, quan no es produïa aquest decreixement en els últims 5 anys.

Els efectes de la pandèmia segueixen molt presents en el mercat laboral. L'atur ha pujat al juny, 148 nous aturats, una cosa molt atípica en un mes tradicionalment bo per a l'ocupació. L'atur també mostra una certa estabilització, la pujada d'aquests 148 aturats al juny deixa la xifra final de 13.491, no obstant això, és una pujada molt de menor que les de març i abril i fins i tot que maig quan el repunt ja s'havia contingut, cal tindre en compte que aquestes xifres estan condicionades pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) i les ajudes a autònoms que han esmorteït un enfonsament molt major. Cal ressaltar que la variació interanual en els mesos de juny no havia aconseguit un increment de l'atur d'aquesta magnitud, sinó més aviat tot el contrari, mostrant variacions negatives en les xifres de desocupació entre els mesos de juny (ara l'increment és del 46,42% respecte a juny 2019). D'igual manera, la variació del nombre d'aturats entre juny i maig sempre ha sigut negativa, a excepció d'aquesta variació mensual de l'atur que ha sigut del 1,11%.

La Construcció al costat de la Indústria torna a repetir una disminució d'aturats respecte al mes anterior a la comarca (decreixement d'abril a maig i de maig a juny) i és el sector Serveis el que mostra ara major pèrdua d'aturats, però els tres sectors favorables en ocupació han sigut insuficients per a compensar aquest repunt de l'atur.

D'altra banda, el número de ERTO resolts per la LABORA a la Marina Alta aconsegueix els 3.005 a mes de juny, que han afectat 12.658 treballadors. Del total d'expedients resolts, el 88,35% correspon al sector Serveis, 2.655 ERTO per a 10.988 treballadors, seguit per la Construcció amb 201 ERTO per a 817 empleats, Indústria ocupa la tercera posició amb 112 expedients per a 728 treballadors i, finalment, Agricultura amb 37 ERTO per a 125 treballadors.

Les contractacions s'han incrementat a la Marina Alta en un 67,9% respecte a maig, aquestes es produeixen en gran manera en el sector serveis, que representa sobre el total al voltant del 80% de les contractacions, un 6,5% l'acapara el sector industrial i l'agricultura ha disminuït les seues contractacions en 125 i la construcció en 62. Per tant, de les 1.081 contractacions que s'han realitzat més que el mes anterior (2.673 noves contractacions), 949 les absorbeix el sector serveis, també s'ha vist una millora en el sector industrial amb un total de 173 contractacions, 72 més que el mes passat. Per contra, s'ha reduït les contractacions en construcció en un 15,5% i el sector més perjudicat, l'agricultura que aqueixa disminució de 125 contractacions suposa un decreixement del 88,7% respecte a maig.

Del total dels 2.673 contractes, el 55,7% es produeixen en homes, aquest increment és de 484 en homes (augment del 48,2% respecte a maig) i de 597 en dones (augment del 101,5% respecte a maig).

Els contractes temporals suposen el 87,6% de les contractacions pel que només el 12,4% dels contractes de juny són indefinits, això suposa una pèrdua de 2,5 punts percentuals respecte als contractes indefinits de maig, malgrat que s'ha efectuat 94 contractes indefinits més que el mes passat. Per part seua, els contractes temporals han ascendit en 987 (un 73% respecte a maig). L'increment dels contractes per tipus de jornada ha sigut de quasi un 43% en els contractes de jornada completa i de quasi 110% de jornada parcial respecte a maig, la qual cosa ens emmarca en aquesta baixa qualitat de l'ocupació generada.

Quant a la contractació generada en el 2 trimestre d'enguany, les dades no són molt falaguers, si amb l'inici de la crisi sanitària el primer trimestre de l'any va aconseguir les 8.451 contractacions acumulades, en aquest segon trimestre es produeixen 3.040 contractacions menys (5.411), la qual cosa suposa un decreixement del 36% i d'un 62,6% respecte del segon trimestre del 2019 (-9.071 contractacions acumulades en el trimestre).

[1] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià