El paper de la dona en el mercat de treball de La Marina Alta

El paper de la dona en el mercat de treball de La Marina Alta

Dins de les tasques que l' Observatori Marina Alta portem fent des de 2018 dins del marc de Creama i del Pacte Territorial per l'Ocupació, més conegut com Pacte’MA, i amb el finançament de LABORA, és la de facilitar als propis agents de la comarca i a tota la ciutadania en general, dades estadístiques referents en el nostre territori. En aquest cas, hem preparat una breu anàlisi de la situació de la dona en el mercat de treball de la Marina Alta que esperem que puga donar una foto general de l'estat en què ens trobem.

En primer lloc, oferim com es reparteix nostre mercado laboral entre dones i homes. A data del 1° trimestre de 2021, en la Marina Alta hi ha 114.600 persones entre 16 i 64 anys amb pràcticament el mateix nombre d'homes que de dones. En canvi, el repartiment de les persones actives, és a dir, que busquen ocupació o que estan treballant, ja no hi ha tanta paritat. Entre les 80.500 persones actives hi ha una diferència de 7 punts a favor del sexe masculí.

Aquesta diferència augmenta fins als 9 punts percentuals si analitzem la gent ocupada. De les 66.220 persones treballadores que hi ha actualment a la comarca, 29.950 són dones i 36.270 són homes.

En l'apartat de l'atur tornen a ser les dones les pitjor parades, ja que sent menys dones que homes actius, hi ha més dones desocupades que homes. És important que parem un moment en aquesta dada, ja que segons la lògica estadística, i si no hi haguera cap factor de discriminació de sexes, hauria d'haver-hi més homes desocupats que dones. Aquesta anàlisi trau a la llum que encara no podem parlar, ni molt menys, de paritat en el mercat de treball a la comarca.

Per a tancar la primera de les infografies, també ens ha aparegut oportú reflectir el desequilibri per sexe entre les persones inactives, és a dir, persones que estant en edat de treballar decideixen no buscar treball, per diversos motius (socials, culturals, motivacionals…) i que, una vegada més, veiem com el conjunt de les dones està més afectat que el d'homes.

També hem preparat una segona infografia amb dades ja centrades en el paper de la dona en el mercat de treball de la Marina Alta en els últims 5 anys, des del primer trimestre de 2016 fins al primer trimestre de 2021.

En primer lloc, podem veure la taxa d'atur de la dona a la Marina Alta, la qual, a principis de 2016, estava situada en un 24,38% i que fins a 2019 seguia una tendència positiva, de la mà tant del mercat global de La Marina Alta com del mercat provincial i autonòmic, i amb el marcat dibuix de serra, marcat per la nostra característica temporalitat en els contractes de treball. El 3° i 4° trimestre de 2019 segueix la tendència natural d'augmentar l'atur, però desafortunadament, en el primer trimestre de 2020 apareix la COVID-19 i provoca que actualment estiguem en un atur per damunt del qual teníem fa 5 anys, en el cas de la dona, i 4 punts per damunt de la mitjana de la comarca. Una vegada més, es demostra la fragilitat d'aquest col·lectiu, ja que si mirem les xifres de La Marina Alta el nivell d'atur es manté respecte a 2016 (21,62% a 21,46%) i en el col·lectiu dels homes ha baixat 2 punts percentuals (19,20% a 17,62%).

Quant a la taxa d'activitat, veiem que 1 de cada 3 dones en edat de treballar no busca treball. La mitjana de la Marina Alta està 5 punts per damunt, 7 de cada 10 persones són actives, i la taxa d'activitat entre els homes puja fins a un 75%. Caldria analitzar detalladament les raons d'aqueixa inactivitat de la dona de cara al mercat laboral i quines raons podrien ser reorientables per a una possible futura inserció de esas mujeres en el mercado de trabajo.

La taxa d'ocupació encara mostra unes dades més preocupants. Només 1 de cada 2 dones de La Marina Alta entre 16 i 64 anys està treballant, només la meitat del potencial de mà d'obra femenina que tenim a la comarca. L'última xifra de la qual es disposa (1 trimestre de 2021) està 6 punts per davall de la mitjana de la comarca i 11 punts percentuals del col·lectiu d'homes.

Per a acabar, volíem donar unes xifres referents al col·lectiu de dones a la Marina Alta per a fixar una imatge mental d'en quin estat es encuentra la mujer en el mercado laboral comarcal:

-1 de cada 4 dones que busquen treball estan desocupades

-1 de cada 3 dones no es planteja, en aquest moment, la seua incorporació al món laboral

-1 de cada 2 dones en edat de treballar, no ho està fent

-Actualment hi ha més de 8.000 dones esperant que algú les contracte, i d'aqueixes el 50% tenen més de 45 anys

-Més de 7.900 dones treballadores han sigut afectades per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (en total, 400 més que hombres)

-1 de cada 3 dones es troben actualment en risc d'exclusió social (dades de 2019)

-Y, por último, un problema endémico de nuestra comarca y que afecta a ambos sexos por igual, 8 de cada 10 contratos que se formalizan son temporales

Des de l' Observatori Marina Alta esperem que aquestes dades ajuden a donar visibilitat al problema de la fragilitat del paper de la dona en el mercat de treball i de la necessitat del compromís de totes les entitats, tant públiques com privades per a reduir aquestes desigualtats.

Si es vol aprofundir en les dades, es pot visitar la nostra web o enviar-nos un correu electrònic a observatori@creama.org i fer-nos qualsevol consulta de les dades que hem vist o del qualsevol altre referit en el nostre territori.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià