L'interior de la Marina Alta: exemple de despoblació

L'Observatori Marina Alta analitza en l'apartat de “Informes Sectorials” del seu web https://www.observatorimarinaalta.org les últimes dades sobre la demografia de la nostra comarca, detallant aspectes com la distribució de la població, l'edat mitjana, les taxes de natalitat i mortalitat, etc. Pot consultar l'informe complet i uns altres ja publicats per l'Observatori en aquest link.

Parlar de demografia a la nostra comarca és sinònim de preocupació i és que, durant els últims 30 anys venim observant una tendència constant d'envelliment de la població (igual que ocorre en la resta del territori nacional), que en el nostre cas és bastant inquietant.

Si tenim en compte la nostra piràmide poblacional, veiem clarament com hem passat d'una piràmide amb una base ampla (tipus “pera”) en 1991 –amb una edat mitjana de 39 anys- a l'actual en forma de “pagoda”, caracteritzada per una major concentració d'habitants en edats per damunt dels 40 anys. De fet, en l'actualitat tenim una edat mitjana de 45 anys, 6 anys més que fa 25 anys.

Si aquesta anàlisi el portem a futur, amb un model predictiu, podem afirmar que l'any 2030 estarem prop de la barrera dels 47 anys d'edat el que comporta una major demanda de serveis destinats a la tercera edat, menor pes de la població activa sobre el total de la població i, per consegüent, major taxa de dependència, despesa social, etc., factors a tindre en compte per a la sostenibilitat del mercat laboral, en particular, i de la Marina Alta, en general.

Com hem dit al principi, aquesta tendència és inquietant, sobretot, en la zona interior de la comarca ja que, com veiem en el mapa de “Edat mitjana”, és on es concentra el grup de població amb major edat; mentre que en la zona de costa i intermèdia, l'edat mitjana se situa al voltant dels 44-45 anys, en la zona interior, supera els 51 anys.

Si enllacem aquesta anàlisi de l'edat mitjana amb la distribució de la població a la comarca, podem afirmar que el nostre interior corre un vertader perill de despoblació ja no a llarg termini, sinó més aviat a mitjà i curt termini. Mentre que la zona costa –amb 6 municipis- concentra a 108.306 habitants, la zona interior –que agrupa 18 municipis- només compta amb 13.667 habitants.

De fet, tenint en compte l'anàlisi predictiva realitzada, no cal esperar un augment de la població significatiu –en 2018, tenim 171.826 habitants i per a 2030 s'espera que aquesta xifra augmente lleugerament, situant-se per damunt dels 175.000. Si sumem la tendència a l'alça de l'edat mitjana amb l'estancament de la grandària de la població, la conclusió és clara.

Però, com s'explica aquest fenomen gradual d'envelliment i despoblació? Entre altres factors, això es deu, d'una banda, a la diferència entre la taxa de natalitat (7’53‰ -7’53 naixements per cada mil habitants-) i la de mortalitat (10’27‰ -10’27 defuncions per cada mil habitants-). Si comparem les dades entre 1991 i l'actualitat, veiem que la taxa de natalitat ha descendit quasi dos punts percentuals i la mortalitat ha augmentat 0,4 punts percentuals; el que unit es tradueix en l'acusat envelliment poblacional de la Marina Alta.

Per a més informació, pot accedir a aquesta i unes altres infografies en la secció de Informes Sectorials d'aquesta web.

Cal recordar que l'Observatori MA s'engloba dins del marc de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Marina Alta, i del programa Avalem Territori que subvenciona el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de Labora.

Des de Creama, com a entitat que alberga la secretaria tècnica del Pacte, es considera que aquest projecte és necessari i molt beneficiós per al desenvolupament sostenible de la comarca.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià