La desocupació registrada va augmentar en 593 persones, la qual cosa porta la xifra d'aturats fins als 13.810, el pitjor novembre des de 2015

La desocupació registrada va augmentar en 593 persones, la qual cosa porta la xifra d'aturats fins als 13.810, el pitjor novembre des de 2015

El nombre d' afiliats[1] a la Seguretat Social al novembre va disminuir en 943 persones, un descens d'un 1,76%, un comportament dolent en aquest mes, perquè des de 2015 no s'havia trobat un mes de novembre amb xifres més baixes. Assumint així un quart mes de descens d'afiliats, encobrint a més els afectats per ERTO que a causa dels rebrots en la segona ona de la pandèmia han augmentat.

La sèrie desestacionalitzada d'afiliats també reflecteix un descens de l'afiliació al novembre i la variació interanual se situa en un -2,95%, la qual cosa suposa en termes de persones, una caiguda de 1.600 afiliats a la Seguretat Social en els últims 12 mesos. La xifra total d'afiliats se situa així en 52.679 persones. I si comparem amb el mes de febrer, on situem l'inici de la crisi de la covid-19, tenim una caiguda de 1.032 persones en aquests nou mesos.

El Règim General, on cotitzen la majoria d'empleats per compte d'altri, va perdre 863 afiliats i va sumar un total de 33.221 contribuents, el 5,74% menys que un any abans i el 2,53% menys que a l'octubre d'enguany. L'afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) -treballadors per compte propi-, torna a augmentar aquest novembre respecte al mateix mes de l'any anterior, +2,66% i es manté quasi estable en taxa mensual (-0,22%), fins a aconseguir els 17.115 ocupats.

Quant al nombre d' aturats a la Marina Alta durant el mes de novembre, s'ha registrat un augment de 593 persones, fins a aconseguir un total de 13.810 aturats. Quan comparem amb els novembres d'anys anteriors ressaltem que és la pitjor dada relativa de la sèrie històrica de l'última dècada. Aquest creixement fins als 13.810 aturats suposa un augment en termes interanuals de 2.881 persones en desocupació, +26,36%.

Els increments percentuals en l'últim any estan sent més intensos en el cas dels homes, pràcticament 1 punt percentual per damunt de l'augment de l'atur en les dones, però en tots dos grups de població, es registren augments de la desocupació. Encara que l'atur està creixent més entre els homes que entre les dones, continuem mantenint una situació en què el nombre de treballadors en atur homes és inferior (6.099 aturats, 44,16%) al de dones (7.711 aturats, 55,84%).

Per sectors econòmics, la desocupació ha baixat lleugerament en agricultura i construcció, aconseguint els 238 aturats (-0,42%) i 1.574 aturats (-0,13%) respectivament. Com és habitual, el sector on més va augmentar la desocupació aquest passat mes va ser el dels serveis, amb 577 aturats més, fins a aconseguir els 10.651 aturats (+5,73%).

Si desglossem per secció d'activitat, l'hostaleria, el gremi més perjudicat, aconsegueix els increments més alts de desocupació (+11,99%, 3.866 aturats).

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur a la Marina Alta, s'observa un augment d'un punt percentual respecte a octubre, aconseguint una taxa d'atur estimada del 20,77%.

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s'ha de conéixer l'evolució del número total d'ERTO, un altre de les dades que són rellevants per a avaluar l'evolució del mercat de treball. El nombre de nous expedients de regulació temporal d'ocupació en vigor que es coneixen a fi de mes de novembre a la Marina Alta és d'aproximadament 40, la qual cosa suposa un increment d'aproximadament 160 treballadors afectats (existeixen al voltant de 3.540 ERTO sol·licitats). Com és d'esperar, el gran pes de les concessions es manté en les activitats del sector serveis, concretament en l'activitat de restaurants i llocs de menjar (sobre el 16% amb al voltant de 3.200 afiliats afectats), establiments de beguda (sobre el 7% i al voltant de 1.060 afiliats afectats), perruqueries i altres tractaments de bellesa (sobre un 4% amb al voltant de 330 treballadors afectats), manteniment i reparació de vehicles de motor (sobre el 3% i al voltant de 390 treballadors afectats), entre altres.

En termes de contractes,, com a variable que ens informa sobre el dinamisme que el mercat de treball està manifestant, ens trobem que el mes de novembre ha tingut una signatura de contractes inferior clarament a novembre de l'any passat. Parlem d'una caiguda de la contractació indefinida d'un 8,08%, mentre que en el cas de la contractació temporal la reducció respecte a novembre de 2019 ha sigut d'un 24,17%. Cert que en mesos anteriors s'ha arribat a aconseguir caigudes percentuals més pronunciades, però encara estem bastant lluny de parlar d'un any “normal” en termes de contratació.

Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià