Conseqüències de la pandèmia, un 30% més d'aturats i un 30% menys de contractes al gener de 2021 respecte al mateix mes de 2020

Conseqüències de la pandèmia, un 30% més d'aturats i un 30% menys de contractes al gener de 2021 respecte al mateix mes de 2020

Els registres del mercat de treball, lluny de millorar, segueixen en caiguda lliure en el primer mes d'aquest 2021 cridat a ser el de la recuperació de l'activitat econòmica.

En aquest passat mes de gener, les xifres tenen un comportament negatiu. El nombre d' afiliats[1] a la Seguretat Social al gener, torna a disminuir respecte al mes anterior, cauen en 1.083 persones, un descens del 2,1%.

La sèrie desestacionalitzada d'afiliats també reflecteix un descens de l'afiliació al gener i la variació interanual se situa en un -2,71%, la qual cosa suposa en termes de persones, una caiguda de 1.424 afiliats a la Seguretat Social en els últims 12 mesos. La xifra total d'afiliats se situa així en 51.149 persones. I si comparem amb el mes de febrer, on situem l'inici de la crisi de la covid-19, tenim una caiguda de 2.562 persones en aquests onze mesos.

El Règim General, on cotitzen la majoria d'empleats per compte d'altri, va perdre 950 afiliats i va sumar un total de 32.034 contribuents al gener, el 4,81% menys que un any abans i el 2,9% menys que al desembre passat. L'afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) -treballadors per compte propi-, torna a augmentar aquest gener respecte al mateix mes de l'any anterior, +2,50% i es queda en pla en taxa mensual (0,0%), fins a aconseguir els 16.968 afiliats.

Quant al nombre d' aturats a la Marina Alta durant el mes de gener, s'ha registrat un augment de 536 persones, fins a aconseguir un total de 14.439 aturats, la xifra més alta dels últims 4 anys, això suposa en termes relatius el pitjor gener des de 2016. Aquest creixement anual fins als 14.493 aturats suposa un augment en termes interanuals de 3.268 persones en desocupació, +29,25% (respecte a gener’20).

Els increments percentuals en l'últim any han sigut una mica més intensos en el cas dels homes. En tots dos grups de població, es registren augments de la desocupació, un augment del 27,81% en les dones i del 31,12% en els homes, respecte a gener del 2020. No obstant això, l'atur ha crescut més entre les dones que entre els homes, igual que el mes de desembre, i en aquest primer mes de l'any, el nombre de dones en atur és superior (8.048 parades, 55,74%) al d'homes (6.391 aturats, 44,26%).

Si analitzem els sectors productius, els sectors més perjudicats respecte al mes anterior (desembre’20) són Agricultura (+8,47%) i Serveis (+5,11%), encara que, en termes absoluts, l'impacte és molt major en el terciari (+547 aturats) que en el primari (+ 20 aturats). Cal ressaltar el fet que en el sector de la Construcció s'ha reduït el nombre d'aturats en un 2,30% (37 treballadors) respecte a l'últim mes del 2020.

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d'aquest primer mes de 2021 amb el gener del 2020, els números són bastant més alarmants. Així, Agricultura ha augmentat el seu nombre d'aturats en un 35,45% (67 persones), la Construcció, un 25,50% (319 persones), la Indústria, un 25,41% (125 persones) i Serveis, un 28,08% (2.466 persones).

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur a la Marina Alta, s'observa que aquesta ha augmentat respecte a desembre, aconseguint una taxa d'atur estimada del 22,01%.

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s'ha de conéixer l'evolució del número total d'ERTO, un altre de les dades que són rellevants per a avaluar l'evolució del mercat de treball. L'any ha començat amb 436 nous expedients de regulació temporal d'ocupació en vigor a la Marina Alta, la qual cosa suposa un increment d'aproximadament 1.676 treballadors afectats (existeixen al voltant de 3.558 ERTO sol·licitats acumulats des de l'inici de la pandèmia al qual han afectat al voltant de 14.903 afiliats). Com és d'esperar, el gran pes de les concessions es manté en les activitats del sector serveis, concretament en l'activitat de restaurants i llocs de menjar (sobre el 25% de les empreses amb al voltant de 4.135 afiliats afectats), establiments de beguda (sobre el 12% i al voltant de 1.425 afiliats afectats), perruqueries i altres tractaments de bellesa (sobre un 5% amb al voltant de 329 treballadors afectats), manteniment i reparació de vehicles de motor (sobre el 3% i al voltant de 361 treballadors afectats), entre altres.

En termes de contractes,, com a variable que ens informa sobre el dinamisme que el mercat de treball està manifestant, ens trobem que el mes de gener es manté la tendència negativa quant a nombre de contractes respecte al mateix període de l'any anterior. Així, tenim una caiguda global del 28,9% de la contractació (846 contractes menys que al gener de 2020). Per modalitat, tenim que la contractació indefinida s'ha reduït un 23,69%, mentre que en el cas de la contractació temporal la reducció respecte a gener de 2020 ha sigut d'un 30,02%.

Respecte al mes anterior, el descens ha sigut d'un -8,7% o el que és el mateix, 189 contractes menys que al desembre de 2020. Especial menció al fet que la contractació indefinida ha caigut, en l'últim mes, un 65,1%, mentre que la contractació temporal ha augmentat un 46,3%.

[1] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià