Al voltant de 24 de cada 100 treballadors s'hauran vist afectats per un ERTO a la Marina Alta.

Al voltant de 24 de cada 100 treballadors s'hauran vist afectats per un ERTO a la Marina Alta 

L'Observatori Marina Alta, entitat CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al teixit empresarial. Pot consultar l'informe complet i uns altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

El nombre d'Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats per empreses de la Marina Alta ascendeix a data 19 de maig a 2.983, que afecten 12.520 treballadors, la qual cosa suposa que al voltant del 24% dels afiliats es troben sota aquesta situació.

Tenint en compte les últimes dades publicades sobre el nombre d'empreses afiliades a la Seguretat Social (primer trimestre de l'any), reflecteix que al voltant del 18% de les empreses de la Marina Alta estan o han estat baix ERTO, aquesta dada s'equipara a l'estudi realitzat pel Observatori Impacte de la COVID-19” on les empreses contesten que un 28% ha sol·licitat algun tipus de ERTO.

El municipi de la Marina Alta més afectat pels ERTO és la capital de la comarca, Dénia, on s'han presentat 837 ERTO, dels quals més del 97%, són deguts a Expedient de Força Major. Aquesta suspensió temporal del treball ha afectat 3.754 treballadors.

La següent població més afectada és Calp seguit de Xàbia, amb 496 i 460 ERTO presentats respectivament. A Calp ha afectat 2.260 persones, en canvi a Xàbia, 1.889 treballadors s'han vist afectats per un ERTO. I igualment que a Dénia, el motiu fonamental pel qual es veuen obligats a forçar aquest expedient de regulació temporal d'ocupació és justificat mitjançant expedient de força major (en els tres municipis esmentats representa el 97% del total dels ERTO resolts).

No obstant això, quant a informació relativa es refereix, la visió és una altra, La incidència entre els treballadors del municipi de Calp és la més alta de la comarca, perquè prop de 10 de cada 100 persones estan afectades per un ERTO, realment per a comparar-lo en termes més reals, en aquest municipi costaner, la inactivitat laboral a causa del ERTO afecta a 16 de cada 100 persones en edat de treballar un de cada quatre treballadors s'ha trobat en aquesta situació). Sota aquesta condició, li segueix els Poblets, que, malgrat que es van aprovar molts menys que en poblacions com Dénia o Xàbia, 35 ERTO, aquests afecten 2.11 treballadors i es tradueix en 15 de cada 100 persones en edat de treballar (45% dels afiliats).

Aquestes xifres de ERTE presentats per LABORA de GVA, manifesten la ja més que sabuda incidència més accentuada de la pandèmia sanitària sobre el mercat laboral en la zona costa de Marina Alta. En aquesta zona es concentra més del 70% dels ERTE executats per LABORA (2.128) que afecta a prop del 73% del total de treballadors (9.119), o cosa que és el mateix a 13 de cada 100 persones entre 16 i 64 anys. La zona interior, manté les taxes més baixes d'afectats per ERTE, perquè afecta a quasi 5 de 100 persones en edat de treballar (116 ERTE i 374 treballadors afectats).

D'altra banda, LABORA mitjançant la gestió de les ajudes extraordinàries a persones treballadores autònomes COVID19 (EAUCOV 2020), ha resolt 7.268 ajudes durant les mateixes dates (acumulats des del 2 de febrer al 5 de maig). Dénia, Xàbia i Calp amb diferència són els municipis amb més subvencions tramitades (1.901, 1.122 i 1.071 respectivament). Li segueix Teulada, però ja amb una xifra al voltant de la meitat respecte als tres municipis esmentats (572). Per àrea funcional, la zona costa de la Marina Alta acumula 4.871 ajudes a autònoms en aquest interval de temps, la zona intermèdia 1.943 i 454 la zona interior. D'igual manera, comprovem que, per mitjà de les estadístiques de nombre d'autònoms afiliats a la Seguretat Social del primer trimestre del 2020, el percentatge estimat de sol·licitud d'ajudes d'autònoms ronda el 44% i per mitjà de l'estudi de l'Observatori Impacte de la COVID-19” podem ressaltar que el 43% de les enquestats responen haver-se vist obligats al cessament complet de l'activitat, condició necessària per a sol·licitud d'aquesta mena d'ajudes (o decaure en més d'un 75% les seues vendes).

La situació actual és ben diferent a la de fa un mes. Les decisions i estratègies del govern central, l'administració local i municipal en la mesura que aquestes últimes tenen llibertat i potestat per a adaptar-les al seu territori, canvien per dies. Hui sembla que respira alguna cosa més el teixit empresarial i l'ecosistema emprenedor davant les noves fases de desescalada aparellat a l'alleujament progressiu a les restriccions de la mobilitat que van entrar en vigor amb l'estat d'alarma, podent així col·laborar a reactivar a poc a poc l'economia local.

S'ha constatat els efectes negatius de la pandèmia en el teixit productiu i laboral a la comarca. Prova d'això ha sigut la disminució en la constitució d'empreses noves en al teixit empresarial de la marina Alta. Aquests valors difereixen en 330 empreses creades menys respecte a l'últim trimestre del 2019 (-5%). Aquest descens es produeix en tots els sectors del teixit empresarial i si el comparem amb el primer trimestre de l'any 2019, aquesta caiguda de la creació d'empreses interanual és del 7,4% (500 empreses menys). Si per zones considerem aquesta informació, és la zona interior, el territori més afectat en la creació d'empreses, disminueix un 12% (respecte al primer trimestre de 2019).

Respecte als autònoms, encara que no hi ha una gran diferència trimestral, a penes difereix en 26 autònoms menys respecte al passat trimestre (-0,3%). Si comparem la variació percentual interanual entre trimestres, es pot dictaminar que, en aquest primer trimestre d'any, la zona interior, és l'única zona que creix el nombre d'autònoms respecte al primer trimestre del 2019 (2,2%). Per sexe, les autònomes, són les que millor variació presenta, perquè es manté respecte al primer trimestre del 2019, alguna cosa que no succeeix en els homes. No obstant això, aquesta lectura no ocorre si ho comparem amb el trimestre anterior, perquè la variació d'autònomes respecte al quart trimestre del 2019 és del -0,8% i 0% en homes.

Finalment, l'INE publica el percentatge d'empreses i ocupació per municipis que realitzen serveis essencials segons RD 10/2020 de 29 de març. On a la Marina Alta, s'estableix que el percentatge faig una mitjana d'estimat d'empreses que presten serveis essencials és del 63,53%, contribuint en l'ocupació en un 74,62% respecte al total d'activitat. (El Govern va ordenar el 29 de març la paralització de tota activitat econòmica no essencial, per a frenar l'avanç del coronavirus. Per a reconéixer que s'entén per establiment o empresa que ofereix activitats econòmiques essencials, veure el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf.

La Vall d'Alcalà, amb el 83,33%, és el municipi de la Marina Alta amb major percentatge d'empreses que presten serveis essencials i a Tormos el percentatge d'ocupació que realitza serveis essencials és del 100%, la qual cosa significa que totes les activitats d'aqueix municipi són essencials.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià