Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Nre. contractes per edat, últim trimestre

Increment del nombre de contractes en el 2n trimestre de 2019. Es manté la tendència a l'alça en el numere de contractes per a tots els grups d'edat. El volum de contractes continua sent major en el grup de persones amb edats compreses entre els 25 i 44 anys, amb un volum total de 7326 nous contractes, molt per damunt de la resta; encara que també es dóna un augment entre la població més jove (3796 contractes nous) i de major edat (3360 nous contractes).

La tendència es manté respecte a anys anteriors apreciant-se un descens en el número de les contractacions entre les persones de 16 a 24, i de 25 a 44 anys, respecte al mateix trimestre de l'exercici anterior. Un de les dades més positives que es pot extraure d'aquest gràfic és l'augment en les contractacions de persones majors de 45 anys, que encara que segueixen estat per davall de les taxes de contractació de les persones de menor edat, és l'únic grup en el qual ha augmentat la contractació respecte al mateix període de 2018.

MISSIÓ de l'OBSERVATORI

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

TAXES RELLEVANTS ÚLTIMA DADA

Índex d'envelliment (2018) 169,60%
Taxa de dependència (2018) 61,50%
Taxa d'activitat (2019, 1r trimestre) 71,03%
Taxa d'ocupació (2019, 1r Trimestre) 62,46%
Índex de renovació de la població activa (2018) 68,80%
Taxa d'atur (2019, 2n trimestre) 13,70%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2018) ha augmentat en 2.500 habitants respecte a l'any anterior (2017).

0

Població ≥65 anys Marina Alta

1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2018)

0

Mitja d'edat Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2018).

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2017) és un 30% menor que la mitjana nacional (16.390€)

Creama se reúne en la UA con los distintos Pactos Territoriales por el Empleo de la provincia de Alicante

CREAMA se reúne en la Universidad de Alicante con los distintos Pactos y Acuerdos Territoriales por el Empleo de la provincia de Alicante junto con el equipo del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en una jornada para presentar los Proyectos Experimentales y orientaciones para elaborar las estrategias territoriales para el fomento del empleo 2019-2020…

CREAMA refuerza el debate sobre el empleo en la Marina Alta con el 4º Foro Ciudadano

Este miércoles 26 de Septiembre, tuvo lugar la 4ª edición del Foro Ciudadano por el Empleo en la Marina Alta, organizado por CREAMA dentro del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local de la Marina Alta en el que participan 23 municipios además de 13 entidades privadas y agentes sociales de la Marina Alta…

L'Observatori celebra la 3a reunió informativa sobre la utilitat i maneig de la web

L'Observatori Marina Alta, portal d'informació de dades socioeconòmiques sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis -https://observatorimarinaalta.org-, contínua en la seua tasca de donar a conéixer la seua eina web als agents territorials i a la ciutadania en general, i ha celebrat en CREAMA Pego el 04/09/2019 la tercera d'una sèrie de reunions…

Ús TIC i nivell tecnològic del teixit empresarial de la Marina Alta

Les empreses de la comarca cada dia estan més connectades tecnològicament, encara que queda molt camí per recórrer. El nivell de desenvolupament TIC és un indicador de competitivitat empresarial, d'ací la importància de mesurar el nivell de les empreses de la Marina Alta per a identificar les futures línies de millora en aquesta àrea.

L'Observatori Marina Alta analitza les últimes dades d'ocupació disponibles

Segons dades de l'Observatori, en el segon trimestre de 2019, seguint la tendència tradicional del mercat de treball, augmenta el nombre de contractes, superant fins i tot als demandants en el sector serveis i en l'agricultura; i mantenint xifres molt similars entre nous contractes i demandants en…

L’Observatori Marina Alta actualitza el contingut de la web amb noves dades i la inclusió de nous indicadors estratègics

L'Observatori Marina Alta llança una nova actualització del seu web amb la inclusió de nous indicadors en les àrees de Mercat de Treball i Pressupostos i Equipaments locals, a més de l'actualització dels ja existents amb les últimes dades disponibles.

Continuem la fase de reunions informatives sobre la utilitat i maneig de la web

L'Observatori Marina Alta continua la fase de reunions informatives sobre la utilitat i maneig del seu web. Aquesta vegada va ser CREAMA Benissa la seu on es va convocar la reunió informativa sobre la utilitat i maneig de la web. Van ser 18 persones de Benissa, Calp, Teulada i altres…

Iniciem reunions informatives sobre la utilitat i ús de la web.

L'Observatori Marina Alta inicia la fase de reunions informatives sobre la utilitat i ús del seu web. Iniciem reunions informatives sobre la utilitat i ús del seu web. Hem celebrat la primera d'una sèrie de reunions amb agents clau…

La Veu d'Ondara entrevista a l'equip de l'Observatori Marina Alta

Toni Marí, periodista i director de la Veu d’Ondara, va entrevistar divendres passat 5 de juny a l'equip de l'Observatori Marina Alta en el programa “Taula de Convidats, versió actualitat”.

AIXÍ HA CANVIAT EL MAPA MUNICIPAL DE LA MARINA ALTA

L’Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis, ha publicat en l'apartat de “Informes Sectorials” de la seua pàgina web, una anàlisi en clau comarcal dels resultats electorals del passat 26 de maig.

L'Observatori Marina Alta llança una nova actualització del seu web

L’Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis, acaba de renovar el seu web http://www.observatorimarinaalta.org amb noves dades i un disseny renovat per a millorar l'experiència de l'usuari i ...

L'interior de la Marina Alta: exemple de despoblació

L'Observatori Marina Alta analitza en l'apartat de “Informes Sectorials” del seu web les últimes dades sobre la demografia de la nostra comarca, amb aspectes com la distribució de la població, l'edat mitjana, …

L'Atur a la Marina Alta baixa 4 punts en 2 anys

L'Observatori Marina Alta acaba de publicar en el seu web les últimes dades sobre la taxa d'atur existent a la nostra comarca, detallats a nivell municipal i desagregats per gènere, edat i sector d'activitat…

L'Observatori Marina Alta contínua amb la seua labor de facilitar dades estadístiques a la Comarca

L'Observatori Marina Alta comença el seu segon any de vida amb l'objectiu clar de convertir-se en una eina de consulta clau per als i les agents del territori i per a qualsevol persona …

CREAMA consolida el Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta amb un gran èxit de participació

Aquest dimecres 26 de Setembre, va tindre lloc la 3a edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta, organitzat per CREAMA dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i …

CREAMA celebra la 2a Edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta

El dijous 28 de juny, CREAMA va celebrar una nova edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta. Este esdeveniment s'engloba dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta en ...

CREAMA reactiva el Fòrum Ciutadà amb nous projectes per a la comarca

El Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta, celebrat al setembre de 2017, tindrà la seva continuïtat durant aquest mes de Juny amb l'objectiu d'avançar en la definició de les estratègies a seguir per a un desenvolupament sostenible de la nostra comarca...

Fòrum-Observatori de la Marina Alta celebra les seues Jornades Participatives

Este passat dijous, 31 de maig, es va celebrar la Jornada Participativa convocada per l'equip del projecte Foro-Observatorio, dins del programa de Projectes Experimentals que s'estan duent a terme per l'Acord Comarcal per l'Ocupació ...

Primers passos per a la creació de l'Observatori Marina Alta

Durant el mes d'abril, l'equip de l'Observatori ha dut a terme les primeres accions de les programades dins del projecte experimental Fòrum-Ciutadà- Observatori liderat per Creama...

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden omplir el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià
es_ESCastellano caValencià